Samenwerking

Kinder Company hecht veel waarde aan de samenwerking met andere organisaties. Wij werken samen met diverse (voor)schoolse voorzieningen, Pento Audiologisch Centrum, het Consultatiebureau en het Centrum Jeugd en Gezin. Daarnaast werken wij samen met organisaties die ieder verschillende expertises hebben, waarmee zij het aanbod van Kinder Company aanvullen en versterken.


Jongeren Company richt zich op het ondersteunen, begeleiden en coachen van getraumatiseerde mensen. Jongeren Company is als HKZ gecertificeerde instelling opgenomen in het Register Kort Beroepsonderwijs en verzorgt landelijk speciale beroepstrainingen gericht op trauma-sensitief werken voor hulpverleners (geaccrediteerd door SKJ, het Register Vaktherapie en de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie). Dit doen we in samenwerking met Trauma Company.

Kinder Company is partner van Jongeren Company, dat betekent dat wij een convenant hebben en via deze zorgaanbieder zorg kunnen leveren.

www.jongeren-company.nl

 
Ouders/opvoeders zijn de allerbelangrijkste personen in de ontwikkeling van kinderen. Wanneer er logopedie wordt gevolgd bij Marjan Wesselink, gaan ouders/opvoeder om de week naar haar praktijk om samen met hun kind de behandeling te volgen. Zo weten zij precies hoe zij de spraak-taal ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. De andere week komt Marjan naar de Kinder Company toe, waarbij de mentor altijd aansluit bij de behandeling. Het voordeel hiervan is dat wij de oefeningen kunnen herhalen tijdens de mentortijd en kunnen integreren in ons dagprogramma. Het is de kracht van samen doen, de kracht van herhaling én de kracht van de kinderen uiteraard. Samen komen we verder!

www.logopediepraktijkwesselink.nl

 

Voor specialistische ondersteuning op het gebied van de motorische ontwikkeling, werken wij nauw samen met kinderfysiotherapeut Yvonne Plantinga. Net als bij logopedie geldt ook hier dat ouders/opvoeders eerst verantwoordelijke zijn voor de ontwikkeling van hun kind. Indien nodig en gewenst, kan het kind samen met zijn ouders naar de praktijk KinderFT voor behandeling. Aanvullend kan er dan behandeling van Yvonne plaats vinden bij Kinder Company. Door het aansluiten van de mentor tijdens de behandeling, kunnen alle behandeladviezen en oefeningen worden meegenomen in het individuele aanbod bij Kinder Company. Zo weten we allemaal wat we moeten doen om de motoriek optimaal te stimuleren en doen we het écht samen!

www.kinderft.nl

 

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als een kind (om welke reden dan ook) extra onderwijsondersteuning nodig heeft. In Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei zorgen zij ervoor dat ieder kind in de regio het beste onderwijs krijgt dat het verdient. Bij kinderen vanaf 3,5 jaar kan het contactpersoon ‘Jonge Kind’ betrokken worden bij het traject van Kinder Company. Het samenwerkingsverband komt bij Kinder Company observeren en gaat in gesprek met de ouders/opvoeders en de mentor van het kind. Gezamenlijk zorgen we voor een warme overdracht naar het onderwijs.

www.swvrijnengeldersevallei.nl

 

" Het mooiste wat je een kind kunt geven, is een kans "

ContactKinder Company

Berkenlaan 2A, Ede
06 - 43 25 12 39
info@kinder-company.nl
volg ons:

Website by Marcel van Ginkel | Sitemap | Copyright © 2020 - Kinder-company.nl